بسته سايت ساز ويژه سايتها و مراكز كاريابي

 

اين بسته ويژه پیاده سازی وب سایت تخصصی کاریابی طراحی شده است.

با استفاده از این بسته می توان کارفرمایان و کارجویان را به هم مرتبط ساخت. کارفرمایان قادرند با ایجاد حساب کاربری و معرفی فرصت های شغلی خود اقدام به جستجو و استخدام نیروی کاری مورد نظر خود نمایند. همچنین کارجویان نیز قادرند با ایجاد حساب کاربری و معرفی خود و تخصص هایشان جهت یافتن شغل مناسب اقدام نمایند.

مدیران وب سایت می توانند حساب کاربری کارفرمایان را در قبال دریافت مبالغی در اختیار ایشان قرار دهند.

 

ابزار موجود در اين بسته عبارتند از :

هسته و ساير امكانات
خبرنامه و ایمیل مارکتینگ
سوالات متداول
سیسیتم درج اخبار
فرم ساز حرفه ای
کاریابی
سیستم مدیریت اعضا
درگاه پرداخت بانکی
نقشه گوگل
سیستم رای دهی
ارسال پیامک